Moje pierwsze zetknięcie z optyką okularową miało miejsce w roku 1949 kiedy dostałem swoje pierwsze okulary. W roku 1964 poznałem Marię, córkę jednego z najlepszych optyków w Polsce - Mariana Borchardta, zacząłem patrzeć na okulary z drugiej strony i podglądałem jak się robi soczewki okularowe i kontaktowe. Potem już jako zięć w wolnym czasie pomagałem w produkcji. Miałem wielkie szczęście: mogłem pobierać nauki u najlepszych fachowców i cały czas wspierała mnie żona. Teorii optyki uczyłem się u profesora Bolesława Kędzi. Umiejętności praktyczne natomiast nabywałem pod okiem teścia Mariana Borchardta.

On też rozszerzał moje doświadczenia w poszukiwaniu nowatorskich technologii i rozwiązywaniu problemów najprostszymi, dostępnymi środkami. W 1983 roku podjąłem pracę w pracowni optycznej Kliniki Chorób Oczu AM w Łodzi. Okulistyki mogłem uczyć się od profesor Ireny Świetliczko i jej zespołu. Od 1989 roku jestem członkiem Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu, a od roku 1998 członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

W czerwcu 1999 roku ukończyliśmy wraz z żoną pierwsze w Polsce, podyplomowe studia z zakresu Optyki Widzenia na Politechnice Wrocławskiej. Byłem nauczycielem zawodu w Liceum Medycznym na Wydziale Ortoptystek oraz przez 20 lat uczyłem w Społecznym Policealnym Studium Optycznym w Łodzi: optyki okularowej, wykonywania okularów, obsługi salonu optycznego i refraktometrii. Prowadziłem wiele kursów doskonalących pomiary i korygowanie wad refrakcji dla optyków i doboru soczewek kontaktowych. Jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Nauki o Zdrowiu na Wydziale Optometrii. Od 2010 roku pełnię funkcję eksperta Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. Jestem autorem kilku podręczników zatwierdzonych przez MEN do nauki zawodu ortoptystki i optyka okularowego.

- inż. Piotr Michałowski