Optimed® Piotr Michałowski

Tablica literek


Czym jest specjalistyczne badanie wzroku i kto je przeprowadza w Poradni Optimed®?


Specjalistyczne badanie wzroku może być przeprowadzone przez lekarza okulistę lub dyplomowanego specjalistę badania refrakcji - optyka refrakcjonistę.


Konsultacja okulistyczna obejmuje wywiad z pacjentem, na podstawie którego specjalista chorób oczu może w ramach wizyty zaproponować pomiar ciśnienia oczu, badanie dna oka, ocenić zdrowie siatkówki, rogówki, przezroczystość lub zmętnienie soczewki zdiagnozować choroby oczu takie jak zapalenie spojówek, jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej oraz zaordynować odpowiednie leczenie lub postępowanie profilaktyczne przeciwko postępom choroby, a ponadto wystawić receptę, czy skierować pacjenta na dodatkowe badania, zaproponować wizytę kontrolną, jeśli zdrowie oczu by tego wymagało.

Ponadto lekarz okulista oceni podczas wizyty ostrość wzroku pacjenta, być może zalecając noszenie soczewek kontaktowych lub noszenie korekcji okularowej. Na prośbę pacjenta może także wystawić receptę na okulary, czym z reguły powinien zająć się refrakcjonista. Warto pamiętać, że receptę na okulary dla dzieci i dorastającej młodzieży powinien wystawiać wyłącznie lekarz okulista, z reguły po podaniu odpowiednich kropli do oczu.


W przypadku osób dorosłych po receptę na okulary warto udać się do innego specjalisty: optyka refraktometrysty lub optometrysty, który cały czas badania poświęci wyłącznie na dokładny dobór korekcji okularowej lub za pomocą soczewek kontaktowych. Poradnia Optimed® specjalizuje się również w doborze soczewek cylindrycznych, progresywnych i pryzmatycznych oraz soczewek kontaktowych twardych.

Pacjenci mogą u nas skorzystać z profesjonalnego badania refrakcji przy pomocy wielu różnych specjalistycznych testów zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Badanie takie obejmuje z reguły również tzw. komputerowe badanie wzroku, które może stanowić wyłącznie bazę wyjściową dla dalszych testów. Refrakcjonista może w trakcie badania zasugerować wizytę u okulisty.


Którego specjalistę wybrać?

 Jeśli pacjent jest niepełnoletni lub w podeszłym wieku, ma ogólnie zły stan zdrowia, bądź nastąpiło nagłe pogorszenie widzenia, zdecydowanie polecamy skorzystać z wizyty u lekarza okulisty.

W przypadku pacjenta dorosłego, ogólnie zdrowego i regularnie uczęszczającego do okulisty, przy wrażeniu pogorszenia wzroku w niektórych sytuacjach, proponujemy kompleksowe badanie wad wzroku (czyli refrakcji), przeprowadzone przez specjalistę refrakcjonistę.

 

Warto wiedzieć: badanie komputerowe wzroku w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do wystawienia recepty na okulary (ani tym bardziej soczewki kontaktowe). Przed skutkami korekcji wystawionej na podstawie takiej recepty szczególnie należy chronić wzrok młodocianych pacjentów!

 

Rezerwacja wizyt: +48 603 272 111  lub  +48 42 655 39 78


[12 maja 2016 um]

 


Strona głównaStrona główna