Optimed® Piotr Michałowski

Tablica literek

 

obecnie zatrudnimy:

Pracownika Recepcji

Pracownika Obsługi Klienta 


Kandydatów prosimy o przesłanie na adres e-mail: praca@optimed.com.pl lub osobiste złożenie w recepcji naszej placówki poniższych dokumentów:


  • Listu motywacyjnego
  • CV ze zdjęciem, aktualną datą i podpisaną klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Optimed® Piotr Michałowski, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”


Wszystkie oferty bez powyższej klauzuli lub oferty niepodpisane składane osobiście w siedzibie firmyze względów prawnych nie mogą być przechowywane ani brane pod uwagę w procesie rekrutacji.


 


Strona głównaStrona główna