Optimed® Piotr Michałowski

Tablica literek

<- wady wzroku

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ  -   informacja dla pacjentów 

W naszych czasach obserwujemy wzrost częstości występowania tej wady. W Polsce i w innych krajach europejskich 20-25% dorosłych osób to osoby krótkowzroczne. Lecz np. w Japonii wada ta występuje dwukrotnie częściej niż w Europie. W zimnej Laponii jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. Pierwsze problemy z wyraźnym widzeniem przedmiotów odległych (np. tekstu na tablicy szkolnej) występują najczęściej w młodszych klasach szkoły podstawowej. Rzadziej krótkowzroczność ujawnia się w czasie nauki w szkole średniej a wyjątkowo rzadko w czasie studiów lub po podjęciu pracy zawodowej. Powodem nieostrego widzenia przedmiotów odległych jest prawie zawsze powiększenie się gałki ocznej. Gałka oczna staje się dłuższa od ogniskowej układu optycznego i wpadające do oka promienie świetlne przecinają się przed siatkówką. I tak np. jeśli długość gałki zwiększy się o 1 mm, to powstaje krótkowzroczność wynosząca minus 3.0 dioptrie.

Krótkowzroczność początkowo nieznaczna zazwyczaj pogłębia się - u różnych osób z indywidualną , różną intensywnością - aż do wieku około 20 lat, kiedy to następuje stabilizacja wady. Pewne pogłębienie wady występuje dość często w okresie ciąży. Możliwość hamowania (albo jeszcze lepiej cofania) procesu postępu krótkowzroczności jest marzeniem wszystkich okulistów i setek milionów krótkowidzów na całym świecie. W zależności od stopnia wady krótkowzroczność można podzielić na małą (do minus 3.0 dioptrii), średnią (do minus 7.0 dioptrii) oraz wysoką. Krótkowzroczność wysoką, zwaną również zwyrodnieniową spotykamy na szczęście najrzadziej. W tych przypadkach występują bowiem zmiany zwyrodnieniowe w bardzo rozciągniętej siatkówce i mimo stosowania odpowiednich szkieł korekcyjnych nie daje się uzyskać zadowalającej ostrości wzroku.

 

strona: 1,2, 3, 4, 5.


Strona głównaStrona główna